Công văn 17851/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 159).

1501
Công văn 17851/QLD-ĐK
Công văn 17851/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 17851/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 159).
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Trương Quốc Cường(để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– TP.ĐKT Nguyễn Huy Hùng(để b/c);
– Phòng QLKD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng
 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 159
(Đính kèm công văn số 17581/QLD-ĐK ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1) SĐK (2) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3) Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …) (5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất (9)
Osaphine VD-28087-17 19/9/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Morphine Sulphate BP 2012 Johnson Matthey Public Limited Company 10 Wheatfield Road, Edinburgh, England England
Asbuline 5 VD-28066-17 19/9/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Salbutamol sulfate BP 2016 JAYCO CHEMICAL INDUSTRIES Kashi Mira, Post Mira, Dist.Thane – 401104, Maharashtra, India India
Hepargitol 100 VD-28078-17 19/9/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Paclitaxel USP 36 Phyton Biotech, LLC 1527 Cliveden Avenue Delta, BC V3M 6P7 Canada Canada
Hepargitol 150 VD-28079-17 19/9/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Paclitaxel USP 36 Phyton Biotech, LLC 1527 Cliveden Avenue Delta, BC V3M 6P7 Canada Canada
BFS-Salbutamol VD-27820-17 19/9/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Salbutamol sulfat BP 2013 Megafine Pharma Ltd Plot No. 31- to 35 & 48- to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik – 422202, Maharashtra, India India
Metrospiral VD-27698-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược Becamex Metronidazol BP 2014 Hubei Hongyuan Pharmaceutical technology Co., Ltd No. 8 Fengshan Road, industrial and Economic development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China China
Ozanier 250mg GC-284-17 19/09/2022 Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) Levofloxacin hemihydrat USP37 Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd 333 Jiangnan road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang China
DN-cape 500 QLĐB-632-17 19/09/2019 Công ty CP DP Sao Kim Capecitabin USP 38 Jiangsu Hengrui Medicine Co,. Ltd No.22 Jinqiao Road, Dapu Industrial Zone, Lianyugang, Jiangsu, China China
Doxorubicin Bidiphar 10 QLĐB-635-17 19/09/2019 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Doxorubicin hydrochloride EP 7 MicroBiopharm Japan Co., Ltd. 3-1 Sanraku-cho, Yatsushiro-shi, Kumamoto, 866-0017 Japan Japan
Doxorubicin Bidiphar 10 QLĐB-635-17 19/09/2019 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Doxorubicin hydrochloride EP 7 Synbias Pharma Limited. Krepilshchikov Str. 181, 83085 Donetsk, Ukraine. Ukraine
Epirubicin Bidiphar 10 QLĐB-636-17 19/09/2019 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Epirubicin hydrochloride EP 7 Synbias Pharma Ltd. Krepilshchikov Str. 181, 83085 Donetsk, Ukraine. Ukraine
Irinotecan Bidiphar 100mg/5ml QLĐB-637-17 19/09/2019 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Irinotecan hydrochloride trihydrate NSX Olon S.p.A Strada Rivoltana, km 6/7 20090 Rodano (MI), Italy Italy
Methotrexat Bidiphar 50 mg/2 ml QLĐB-638-17 19/09/2019 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Methotrexate USP 38 Excella GmbH Nürnberger Str. 12 90537 Feucht Germany Germany
MEVAREX 100 QLĐB-639-17 19/09/2019 Công ty cổ phần SPM Etoposide USP36 Sicor Società Italiana Corticosteroid S.r.l Tenuta S. Alessandro, 13048, Santhia (Vecelli) Itally. Italy
MEVAREX 50 QLĐB-640-17 19/09/2019 Công ty cổ phần SPM Etoposide USP36 Sicor Società Italiana Corticosteroid S.r.l Tenuta S. Alessandro, 13048, Santhia (Vecelli) Itally. Italy
RIVACIL 150 QLĐB-641-17 19/09/2019 Công ty CP SPM Erlotinib Hydrochloride NSX Kopran Ltd 1076 Pirijat House, Dr. E Moses Road Worli Mumbai 400 018 India
ROLNADEZ QLĐB-642-17 19/09/2019 Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú Tamoxifen citrat BP 2013 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064, India. India
TERZENCE-2,5 QLĐB-643-17 19/09/2019 Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú Methotrexat USP 39 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 4th Floor, Block C, Vantone center, No.189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015 China
TERZENCE-5 QLĐB-644-17 19/09/2019 Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú Methotrexat USP 36 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 4th Floor, Block C, Vantone center, No.189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015 China
BOSTAFED VD-27807-17 19/09/2022 Công ty CPDP Boston Việt Nam Pseudoephedrine hydrochloride EP 8.0 Basf PharmaChemikali en GmbH & Co.KG Karlstrase 15-39, 42-44, Minden, Westfale, 32423 Germany
EFFER- PARALMAX CODEIN VD-27811-17 19/09/2022 Công ty CPDP Boston Việt Nam Codeine phosphate BP 2013 Turkish Grain Board Opium Alkaloids Plant, 03310 – Bolvadin Turkey
PARALMAX SOFTCAPS VD-27815-17 19/09/2022 C.ty CPDP Boston Việt Nam Codeine phosphate DĐVN IV Turkish Grain Board Opium Alkaloids Plant, 03310 – Bolvadin Turkey
Levoflox OPV 500 VD-27971-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Levofloxacin hemihydrate USP38/ NF33 Hetero Drugs Limited S.No.s, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andra Pradesh, India India
Tydol Codeine Forte VD-27981-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codeine phosphate Hemihydrate EP 8.0 Johnson Matthey Macfarlan Smith 10 Wheatfield Road, Edinburgh EH11 2QA, United Kingdom UK
Effalgin – S VD-28048-17 19/9/2022 Công ty CPDP Tipharco Codeine phosphate hemihydrate, crystalline powder EP 7.0 T.M.O. Turkish Grain Board Opium Alkaloids Plant 03310 Bolvadin/Turkey Turkey
CLORAMPHENI COL 250MG VD-28117-17 19/09/2022 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Chloramphenicol BP 2013 NANJING BAIJINGYU PHARMACEUTI CAL CO., LTD. Add: No.29 Fangshuidonglu, Nanjing Chemical Industrial Park CHINA
Levofloxacin 500 VD-28135-17 19/09/2022 Công ty CP DP Sao Kim Levofloxacin hemihydrat USP 37 Quimica Sintetica, S.A. Calle Dulcinea S/N 28805 Alcalá de Henares – Madrid – Spain Spain
Metronidazol VD-28146-17 19/09/2022 công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Metronidazole BP 2013 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China China
Biluracil 500 VD-28230-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Fluorouracil EP8 Chemische Fabrik Berg GmbH Mainthalstrasse 3 060749 Bitterfeld- Wolfen Germany Germany
Eyexacin VD-28235-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Levofloxacin Hemihydrate USP 38 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu, Zhejiang, China. China
Metronidazol 250mg VD-28239-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Metronidazol BP2014 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co.Ltd-China No.8 Fengshan Road, Industrial and economic development zone, Luotian country, Huanggang City, Hubei Province, China China
Zolgyl VD-28244-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Metronidazol BP2014 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co.Ltd-China No.8 Fengshan Road, Industrial and economic development zone, Luotian country, Huanggang City, Hubei Province, China China
Flagyl 250mg VD-28322-17 19/09/2022 Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam Metronidazole EP 8.8 Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo 121 – 24047 Treviglio, Italy. Italy
DI-ANTIPAIN VD-28329-17 19/09/2022 Công ty cổ phần SPM Tramadol hydrochloride BP2013 Inogent Laboratories Private Limited 28A, IDA, Nacharam Hyderabad 500 076, India India
Biloxcin Eye VD-28229-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Ofloxacin USP38 Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. 333 Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China. China
Methadon VD-27703-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược Danapha Methadon hydroclorid BP 2013 Siegfried Ltd Untere Bruehlstrasse 4, 4800 Zofingen, Switzerland Switzerland
Zodalan VD-27704-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược Danapha Midazolam hydroclorid NSX Lake Chemicals Pvt. Ltd Lakshminarayana complex, 5th floor, 10/1, Palace Road, Bangalore – 560 052 – India India
Comvir APC VD-27763-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Zidovudine EP 8.2 Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd. Zhejiang Provincial Chemical And Medical Materials Base, Linhai Zone, China-317 016 Linhai, Zhejiang province, China. China
Maxxacne-T VD-27764-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Tretinoin USP 38 Jiangxi Hengxiang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Zibu Fine Chemical Industry Park, Wannian County, Jiangxi Province 335504, P.R. China. China
Cortebois VD-27838-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Cloramphenicol BP 2013 Century Pharmaceuticals Ltd 103,104,105 GIDC Estate, Halol, India India
Terpin Codein 15 VD-27842-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Codein EP 8.0 Alcaliber S.A Plaza de Colon, 2- Torre I, Planta 13 28046 Madrid, Spain Spain
Ciprofloxacin 750mg VD-27880-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Ciprofloxacin hydrocloride USP 35 Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd Weiwu Road, Fine Chemical Zone, Shangyu, Shaoxing, Zhejiang, China China
Immulimus VD-27931-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Tacrolimus USP 38 Biocon Limited 20th KM, Hosur Road, Electronic City, Bangalore, India – 560 100 India
Medi-Colchicin VD-27937-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Colchicine USP 38 Shaanxi Huike Botanical Development Co., Ltd. No. 24, Xianning East Road, Xi‘an, Shaanxi, China China
Rvlevo 750 VD-28595-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Levofloxacin NSX Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd. No.1 Starry Road of Xianju Modern Industrial Centralization Zone, Xianju, Zhejiang, China 317300. China
Colistimed VD-28603-17 19/09/2022 Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy Colistimethate sodium EP 9.0 Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. No. 5, Donghai 4th Avenue, Zhejiang Chemical Materials Base Linhai Zone, Zhejiang 317015, P. R. China China
Neostigmed VD-28607-17 19/09/2022 Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy Neostigmine methylsulfate EP 7.0 DSM Fine Chemicals Austria St. Peter – Strasse 25, P.O.Box 933, A-4021 Linz/Austria Austria
Sedangen VD-27718-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Codein phosphat hemihydrat BP 2012 Johnson Matthey Macfarlan Smith 10 Wheatfield Road; Edinburgh, EH11 2QA United Kingdom
Titimex VD-28212-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Cloramphenicol USP 38 Northeast pharmaceutical group co., Ltd No 37, Zhonggong Bei street, Tiexi District, Shenyang City, liaoning province. China
Cloromycetin VD-28246-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Cloramphenicol DĐVN IV Nanjing Baijingyu Pharmaceutical co.,LTD No.29 fangshuidonglu, Nanjing chemical industrial park China
Thepacodein talets VD-28249-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Codein phosphat hemihydrat DĐVN IV Alkaloida Chemical Company Kabay János út 29 Tiszavasvári, 4440 Hungary
LEVOTANIC 250 VD-28262-17 19/09/2022 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Levofloxacin hemihydrate USP 34 Hetero Drugs Limited (Unit-VI) No.s, 213,214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Distric, Andhra Pradesh India
Caavirel VD-28290-17 19/09/2022 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Entecavir monohydrate NSX Hetero Drugs Limited S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal India
Tatanol Ultra VD-28305-17 19/09/2022 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Tramadol hydrochloride EP 9.0 Perrigo API Ltd 31 Lehi St., Bnei Brak, 5120052 P.O.Box: 2231, Bnei Brak 5112102 Israel
Entecavir STADA 0.5 mg VD-28561-17 19/09/2022 Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Entecavir monohydrate NSX Hetero Drugs Limited S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh India
Spirastad Plus VD-28562-17 19/09/2022 Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Metronidazole BP 2015 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd 428 YiShui North Road, Fengshan, Luotian County, Hubei Province China
Terpin STADA VD-28563-17 19/09/2022 Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Codein phosphate hemihydrate EP 8.0 T.M.O. (Toprak Mahsulleri Ofisi) Turkish Grain Board AAF-Opium Alkaloids Plant 03310 Bolvadin/ Afyonkarahisar Turkey
Para-Codein 10 VD-27726-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược Minh Hải Codein phosphat DĐVN IV Sanofi Chemie Route de Avignon 30390 – Aramon France
Para-Codein 20 VD-27727-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược Minh Hải Codein phosphat DĐVN IV Sanofi Chemie Route de Avignon 30390 – Aramon France
Para-codein 30 VD-27728-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Dược Minh Hải Codein phosphat DĐVN IV Sanofi Chimie Route de Avignon 30390- Aramon France
Capbize 500mg QLĐB-633-17 19/09/2019 Công ty cổ phần Dược Minh Hải Capecitabine USP38 Acebright Pharma Pvt.Ltd 77D & 116/117, KIADB Industrial Area, Jiganini, Bangalore-560 105 India
Geastine 250 QLĐB-634-17 19/09/2019 Công ty cổ phần Dược Minh Hải Gefitinib IP2014 Acebright Pharma Pvt.Ltd No.77D and 116/117, Kiadb Industrial, Jigani, Bengaluru, Karnataka India
Levofloxacin 500 mg VD-27901-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM Levofloxacin hemihydrate USP 38 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shanryu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R. China, 312369 China
Ofxaquin VD-28314-17 19/09/2022 Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam Ofloxacin USP 34 Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd 333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118 China
Ofloxacin 0,3% VD-28364-17 19/09/2022 Công ty cổ phần Traphaco Ofloxacin USP 38 Zhejiang East – Asia Pharmaceutical Co.,Ltd Economic development zone of Sanmen county, Zhejiang, China.P.C: 317100 China
Bantako fort VD-28368-17 19/09/2022 Công ty TNHH US Pharma USA Metronidazole BP 2014 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.,LTD No.8 Fengshan Road, Industrial And Economic Development Zone, Luotian county, Huanggang City, Hubei Province, China China
Becorace VD-28411-17 19/09/2022 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Zidovudine USP 38 Hetero Labs Limited (Unit- IX) Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ, N.Narasapuram(Vill.), Nakkapally(Mandal), Visakhapatnam(Dist)- 531081, A.P. India India
Moxifloxacin 0,5% VD-27953-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Moxifloxacin hydrochloride EP 8 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd No, 38 & 62 Binjiang Road, Yidu City, Hubei Province, P.R.China China
Di-Angesic codein 10 VD-28396-17 19/09/2022 Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm Codein phosphat hemihydrat DĐVN IV Alcaliber S. A Plaza de Colon, 2-Torre I, Planta 13 28046 Madrid Spain
Codfesine VD-28395-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Codein phosphat hemihydrat EP 7.0 Alcaliber S.A Plaza de Colon, 2-Torre I, Planta 13 28046 Madrid Spain
Di-Angesic codein 10 VD-28397-17 19/09/2022 Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm Codein phosphat hemihydrat DĐVN IV Alcaliber SA Plaza de Colon, 2-Torre I, Planta 13 28046 Madrid Spain
Tovalgan Codein Ef VD- 28132- 17 19/09/2022 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Codeine phosphate hemihydrate BP 2014 S.a.l.a.r.s (S.p.a) Via San Francesco no 5- 22100 COMO Italy Italy
Tovalgan Codein VD-28131-17 19/09/2022 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Codeine phosphate hemihydrate DĐVN IV S.a.l.a.r.s (S.p.a) Via San Francesco no 5-

22100 COMO Italy

Italy
Degevic‘s VD-28199-17 19/9/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Tramadol hydrochloride EP 8.0 VIRUPAKSHA ORGANICS LIMITED Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist – 502319, Telangana India
Vadol codein‘s VD-28208-17 19/9/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Codeine phosphate hemihydrate EP 8.0 ALCALIBER S.A Plaza de Colon, 2 – Torre I, Planta 13, 28046 Marid Spain
Vacocipdex 500 VD-23752-15 17/12/2020 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Ciprofloxacin hydrochloride DĐVN IV Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd Wei wu road, Fine Chemical Zone, Shangyu, Zhejiang, China China
Vacoflox L VD-18428-13 18/01/2018 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Levofloxacin hemihydrate USP 34 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd No. 800, Dadao East Road, Chengguan Town, Xinchang Country, Zhejiang Province, China China
Vacoflox VD-16633-12 01/8/2018 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Ofloxacin DĐVN IV Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd-China 333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang322118, China China
Tinidazol 500 VD-20910-14 12/6/2019 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Tinidazole DĐVN IV AARTI DRUGS LIMITED Plot No.N-198, MIDC, Tarapar, Tal.Palghar, Dist.Thane- 401 506 (M.H.) India
Keygestan 100 VD-27956-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Progesteron USP 34 Zhejiang Xianjiu Pharmaceutical, Co., Ltd No.1 Xianyno Road, Xianju, Zhejiang. China

 

 

Công văn 17851/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 159).

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

17851_QLD_ĐK_VNRAS_DANH_MUC 17851_QLD_ĐK_VNRAS 17851_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!