Công văn 17590/QLD-KD năm 2018 về việc cung ứng thuốc gây nghiện

580
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 17590/QLD-KD
V/v cung ng thuốc gây nghiện
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Cục Quản lý Dược nhận được báo cáo của một số Sở Y tế về khó khăn trong việc cung ứng thuốc gây nghiện do trên địa bàn một số huyện, đặc biệt là huyện miền núi, hải đảo, không có cơ sở bán lẻ các thuốc này.

Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú (hiệu lực thi hành: kể từ ngày 15/10/2018), trong đó đã quy định rõ “đối với những quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở bán lẻ thuốc gây nghiện thì khoa dược của bệnh viện phải cung ứng thuốc gây nghiện cho người bệnh ngoại trú trên địa bàn theo giá mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về quản lý giá thuốc để bảo đảm cung cấp đủ thuốc cho người bệnh” (Khoản 4 Điều 1).

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  1. Có kế hoạch phổ biến và triển khai Thông tư để đảm bảo công tác cung ứng thuốc cho người bệnh điều trị ngoại trú.
  2. Khẩn trương tổ chức việc thẩm định, đánh giá để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất cho các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Cục Quản lý Dược (địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (để p/h);
– Website của Cục QLD;
– Lưu: VT, KD.

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

Công văn 17590/QLD-KD năm 2018 về việc cung ứng thuốc gây nghiện. Trong thời gian qua, Cục Quản lý Dược nhận được báo cáo của một số Sở Y tế về khó khăn trong việc cung ứng thuốc gây nghiện do trên địa bàn một số huyện, đặc biệt là huyện miền núi, hải đảo, không có cơ sở bán lẻ các thuốc này.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

17590_QLD_KD_2018_VNRAS

17590_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!