Công văn 17013/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

933
Công văn 17013/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 17013/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ 
CỤC QUN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17013/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các công văn số 5415/QLD-ĐK công văn số 5494/QLD-ĐK ngày 24/4/2017; công văn số 8723/QLD-ĐK công văn số 8724/QLD-ĐK ngày 22/6/2017; công văn số 8978/QLD-ĐK công văn số 8984/QLD-ĐK công văn số 8986/QLD-ĐK công văn số 8996/QLD-ĐK ngày 27/6/2017; công văn số 11741/QLD-ĐK công văn số 11742/QLD-ĐK công văn số 11747/QLD-ĐK, công văn số 11749/QLD-ĐK, công văn số 11750/QLD-ĐK công văn số 11751/QLD- ĐK, công văn số 11759/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đănký thuc đã có giy đăng ký lưu hành thuc tại Việt Nam được nhập khu khônphải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
 (Đính kèm Công văn số: 17013/QLD-ĐK ngày 19/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấyđăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa ch cơ s sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Medi- Paracetamol Fort

VD-22182-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Paracetamol

USP 38

Mallinckrodt Pharmaceuticals Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 capital Boulevard, Raleigh, NC 276-3116 USA

USA

2

Medicysti

VD-20769-14

12/06/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Acetylcystein

USP 38

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. No. 1 Industrial Park, Gedian Economy Develop Zone E’Zhou, Hubei, China

China

3

Spydmax 1.5 M.IU

VD-22930-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Spiramycin

EP7

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd No. 1199 Jiaotong Road (west), Yichem, District Zhumadian, Henan Province, China

China

4

Golhistine

VD-21318-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Betahistidine dihydrochlorid

USP 38

Datang (Hangzhou) Pharmachem Co., Ltd No. 876 Jindong Road 20 street, Hangzhou Economic development zone, Hangzhou, 310016, China

China

5

Musonbay

VD-22925-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Montelukast natri

EP 8.0

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd No. 15, Donghai 5th Avenue, Zhejiang Provincial Chemical and Medical Raw Materials Base Linhai Zone, Taizhou city, Zhejiang Province, China

China

6

Newstomaz

VD-2186514

08/12/2019

Công ty cổ phn dượcphẩm Me disun

Simethicon

USP34-

USP38

Basildon Chemical Company Limited Kimber Road Abingdon Oxon OX 1RZ, United Kingdom

UK

Alverin citrat

EP 7.0

Yancheng Chemhome Chemical Co., Ltd No.91 Kaifang street, Yancheng, Jiangsu, China

China

7

Medi-Piracetam 800

VD-21320-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Piracetam

EP 8.0

Jingdezhen Kaimenzi Medicinal chemistry Co., Ltd No. 58, Changxi road, Jingdezhen City, China

China

8

Medi-Paroxetin

VD-21656-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Paroxetin hydrochlorid hemihydrat

EP 8.0

Hangzhou Viwa Co., Ltd 4th floor, building 5 no.600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development zone Hangzhou 310018, Zhejiang, China

China

9

Beuticystine

VD-24220-16

23/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

L-cystine

USP 35

Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd Fanshidu Village, Jiangshan, Yinzhou district, Ningbo 315100, China

China

10

Myspa

VD-22926-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Isotretinoin

USP 38

Jiangxi Hengxiang Pharmaceutical Technology Co., Ltd Zibu Fine Chemical Industry Park, Wannian, Jiangxi 335504, China

China

11

L-cystine

VD-20768-14

12/06/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

L-cystine

USP 35

Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd Fanshidu Village, Jiangshan, Yinzhou district, Ningbo 315100, China

China

12

lnopantine

VD-18745-13

01/04/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Arginin hydroclorid

USP 38

Jizhou city huayang chemical Co., Ltd No.345, Fuyang East Road, Jizhou city, Hebei Province, China

China

13

Medi-Piracetam 400

VD-21319-14

12/08/2019

Công tcổ phần dược phẩm Me di sun

Piracetam

EP 8.0

Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry Co., Ltd No 58, ChangxiRoad, Jingdezhen city, China

China

14

Spydmax 0.75 M.IU

VD-22929-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Spiramycin

EP 7.0

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., No. 257 Xicheng Road, Wuxi, Jaangsu 214041, China

China

EP 7.0

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd No. 1199 Jiaotong Road (west), Yichem, District Zhumadian, Henan Province, China

China

15

Golcoxib

VD-22483-15

26/05/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Me di sun

Celecoxib

USP 36

Aarti Drugs Limited., Ltd Plot No. W-60 (B), 61 (B) 62 (B), 71 (B), 72 (B), 73 (B), M.I.D.C, Tarapur, Tal.Palghar, Dist. Thane -401 506. (MH), India

India

Công văn 17013/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

17013_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!