Công văn 16916/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

850
Công văn 16916/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Công văn 16916/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16916/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuât thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 10931/QLD-ĐK, ngày 28/07/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi, bổ sung thuốc trong nước được cấp số đăng ký;

Căn cứ công văn số số 8308/QLD-ĐK, ngày 16/06/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi, bổ sung thuốc trong nước được cấp sổ đăng ký;

Căn cứ công văn số 9757/QLD-ĐK ngày 12/07/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi, bổ sung thuốc trong nước được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

ST

T

Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu

chuẩn

chất

lượng

nguyên

liệu

1. Pimefast 1000 VD-23658-

15

17/12/2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Cefepime hydrochloride đệm Arginine USP 38
2. Pimefast 2000 VD-23659-

15

17/12/2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Cefepime hydrochloride đệm Arginine USP 38
3. Pimefast 500 VD-23660-

15

17/12/2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Cefepime hydrochloride đệm Arginine USP 38

Công văn 16916/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

16916_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!