Công văn 16537/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép được cấp SĐK

955
Công văn 16537/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép được cấp SĐK
Công văn 16537/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép được cấp SĐK
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 16537/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép được cấp SĐK

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16357/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 273/DPDHG-RA đề ngày 29/9/2017 của Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG đề nghị bổ sung công bố nguyên liệu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục 01 nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: htlp://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đế các cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

Tên thuốc (1) SDK

(2)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dang muối…)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liêu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liêu (8)
Tinidazol 500 VD-24623-16 Công Ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Tinidazole BP

2012

Aarti Drugs Limited. Plot No.N-198, MIDC, Tarapur, Tal – Palghar, Dist – Thane – 401 506 (M.H.)

 

Công văn 16537/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

16357_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!