Công văn 16043/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu không yêu cầu GPNK

1217
Công văn 16043/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 16043/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 16043/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 16043/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu

chuẩn

chất

lưọTig

của

nguyên

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nưóc sản xuất nguyên liệu
1 Alverin VD- 15643 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Alverin Citrate NSX PROCOS S.P.A Via Matteotti, 249 – 28062 Cameri (NO), Italy Italy
2 Alverin VD – 15643 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Alverin Citrate EP 7.0 Yancheng Chemhome Chemical Co., Ltd No.91 kaifang Street Yancheng, Jiangsu China
3 Vinphyton VD – 12444 – 10 7/11/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Phytomenadinone (Vitamin Kl) USP38/Ph. Eur 8 DSM Nutrition Products Ltd Branch Site Sisseln Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln Switzerland
4 Vinthene VD – 16310-12 1/3/2018 Công ty CPDP Vinh Phúc D-Panthenol USP38/ Ph.Eur 8 DSM Nutritional Products (UK) Ltd Dairy Ayrshire Scotland UK
5 Anigrine VD – 16304- 12 1/3/2018 Công ty CPDP Vinh Phúc Nefopam HC1 CP2015 Anhui Wanhe pharmaceutical Co., Ltd. Yangcun Industry Park, Tianchang, Anhui China
6 Vinphacine VD- 16308- 12 1/3/2018 Công ty CPDP Vinh Phúc Amikacine

sulphate

USP38 Zhejiang Jinhua CONBA Bio- pharm. Co., Ltd. 288 Jinqu road, Jinhua, Zhejiang province China
7 Vinphacine VD- 16308 – 12 1/3/2018 Công ty CPDP Vinh Phúc Amikacine

sulphate

USP39 MIAT S.P.A Via L.F. Menabrea, 20

20159 Milano – Italy

Italy
8 Vinphyton VD- 16307- 12 1/3/2018 Công ty CPDP Vinh Phúc Vitamin Kl (Phytomenadione) USP38/ Ph.Eur 8 DSM Nutrition Products Ltd Branch Site Sisseln Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln Switzerland
9 Fenidel VD- 16617- 12 20/04/2018 Công ty CPDP Vinh Phúc Piroxicam USP38 NANTONG JINGHUA PHARMACEUT ICAL CO., LTD N0.43

YAOGANG

ROAD,

NANTONG,

JIANGSU

China
10 Vinphatex VD- 15649- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Cimetidine CP2010 Jiangsu Baosheng Longcheng Pharmaceutical Co., Ltd. Guannan Duigou Chemical Industrial park in Jiangsu Province Lianyungang city China
11 Diclofenac VD- 15650 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Diclofenac sodium BP2015 Henan Dongtai Pharmaceutical Co., Ltd East Changhong Road, Tangyin County, Anyang City China
12 Diclofenac VD- 15650- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Diclofenac sodium EP 7.0 Amoli Organics Pvt. Ltd. Plot No. 322/4, 40 Shed Area, G.I.D.C., Vapi 396 195. Gujarat India
13 Furunas VD- 15652 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Flunarizine

Hydrochloride

EP 7.0 ZHENGZHOU RUIKANG PHARMACEUT ICAL CO.,LTD NO. 84 RUIDA ROAD HIGH- NEW

TECHNOLOGY

DEVELOPMENT

ZONE

ZHENGZHOU

China
14 Lincomycin VD- 15656 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Lincomycine

Hydrochloride

EP 8.0 Henan Xinxiang Huaxing Pharmaceutical Factory Liuzhuang New Village, Xinxiang, Henan China
15 Lincomycin VD – 15656- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Lincomycine

Hydrochloride

EP 8.0 NANYANG PUKANG PHARMACEUT ICAL CO., LTD NO. 143 GONG YE ROAD NANYANG HENAN PROVINCE China
16 Lucikvin VD – 15658 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Meclofenoxate

hydroclorid

JP16 Shanghai Wonder Pharmaceutical Co.,Ltd No.2068, Jinzhang Road, Ganxiang town, Jinshan District, Shanghai China
17 Nisitanol VD – 15661 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Nefopam HC1 CP2015 Anhui Wanhe pharmaceutical Co.,Ltd. Yangcun Industry Park,Tianchang,An hui China
18 Prednisolon VD – 15663 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Prednisolon EP7 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No 1 Xianyao Road, Xianju, Taizhou, Zhejiang China
19 Vinphacetam VD – 15667- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Piracetam EP 8.0 Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., ltd N0.58,CHANGXI

ROAD

JINGDEZHEN CITY, JIANGXI

China
20 Vinphacetam VD- 15667- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Piracetam EP 8.0 Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd No.29 Shenxiliu Dong Road, Economic Technology Development District, Shenyang China
21 Vinphazin VD- 15670- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Spiramycin base EP 7.0 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd No. 1199, Jiaotong Road, Yicheng District,

Zhumadian, Henan Province

China
22 Vinphaton VD- 15671 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Vinpocetine EP 7.0 Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd No.29 Shenxiliu Dong Road, Economic Technology Development District, Shenyang China
23 Vinphaton VD- 15671 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Vinpocetine EP 7.0 Alchem

international

Limited

25/2 Main Mathura Road, Village Kaili, Ballabgarh, Faridabad-121004, Haryana India
24 Vinphaton VD- 15671 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Vinpocetine EP 7.0 Jiangsu Swellxin Bio-Pharm. Pty. Ltd. Building D. No.7. Guang Dong Road, Free Zone, Zhang Jia Gang, Jiangsu, China China
25 Vinzix VD- 15672- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Furosemid BP2015 Ipca

Laboratories

Limited

48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai-400067 India
26 Vinphastu VD- 15669- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Cinnarizine BP2015 Ray chemicals Pvt. Ltd No 41, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore- 560 064 India
27 Vinphastu VD- 15669- 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Cinnarizine BP2015 Fleming

Laboratories

Limited

Ameerpet, Hyderabad – 500 016, Telengana, India India
28 Vitamin Bl VD – 15673 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Thiamin

mononitrate

BP2016/

USP39

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China China
29 Vitamin Bl VD – 15673 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Thiamin

mononitrate

BP2016/

USP39

Dafeng Brother Pharmaceutical Co., Ltd. South of Weier Road, Southern Area Ocean Economic Development Zone, Dafeng, Yancheng, Jiangsu China
30 Vitamin Bl VD – 15673 – 11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Thiamin

mononitrate

BP2016/

USP39

Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd. No. 71 West Chunyuan Road, Xiang Yang City, Hubei Province, China China
31 Vinrovit VD – 15859 -11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Thiamin

mononitrat

EP7/

BP2016/

USP39

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China China
32 Vinrovit VD – 15859 -11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) EP 7/ BP2016/ USP39 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China China
33 Vinrovit VD- 15859-11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Vitamin B12 (Cyanocobalamin) USP39 Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd. WANGYUAN

ECONOMIC

ZONE,

YONGNING

COUNTY,

YINCHUAN,

NINGXIA

China
34 Vinrovit VD- 15859-11 20/10/2017 Công ty CPDP Vinh Phúc Vitamin B12 (Cyanocobalamin) USP39 Hebei Yuxing Bio-engineering Co., Ltd. Xicheng District, Ningjin County, Hebei Province China
35 Vinphaxicam VD – 16309-12 27/03/2018 Công ty CPDP Vinh Phúc Meloxicam EP7/

BP2016/

USP39

Technodrugs

Intermediates

Pvt.Ltd

11-2/B- Ghanshyam Industrial Estate, Off Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai- 400058 India
36 Vinpha E VD – 16311-12 20/04/2018 Công ty CPDP Vinh Phúc Vitamin E (DL- Alphatocopherol acetate) EP7/

BP2016/

USP39

Zhejiang Medicine Co.,Ltd, Xinchang Pharmaceutical Factory 98 East Xinchang Dadao Road, Xinchang Zhejiang China
37 Phenergan GC-0096-10 21/06/2018 Công ty CPDP Sanofi- Synthelabo Viêt Nam Promethazine base NSX Sanofi Chimie Sisteron 45 Chemin De Meteline Bp 15, 04201 Sisteron Cedex France

Công văn 16043/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

16043_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!