Công văn 15296/QLD-ĐK nguyên liệu phải có GPNK

1073
Công văn 15296/QLD-ĐK nguyên liệu phải có GPNK
Công văn 15296/QLD-ĐK nguyên liệu phải có GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15296/QLD-ĐK nguyên liệu phải có GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 15296/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 726/CTCPDPTW3 đề ngày 11/09/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 về việc đề nghị công bố danh mục nguyên liệu lên hệ thống;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Clorocid

TW3

VD-25305-16 05/09/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 Chloramphenicol USP36 Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd China
2 Clorocid TW3 250mg VD-20846-14 12/06/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 Chloramphenicol USP36 Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd China

Công văn 15296/QLD-ĐK nguyên liệu phải có GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

15296_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!