Công văn 14494/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

1047
Công văn 14494/QLD-ĐK
Công văn 14494/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 14494/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
————–
Số: 14494/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
l SALBUBOSTON VD-25143-16 05/09/2021 c.ty CPDP Boston Việt Nam Salbutamol Sulfate BP 201O
2 OFLO-BOSTON VD-23517-15 17/12/2020 c.ty CPDP Boston Việt Nam Ofloxacin USP 36
3 VOLEXIN 250 VD-16861-12 26/07/2018 c.ty CPDP Boston Việt Nam Levofloxacin hemihydrate USP36
4 VOLEXIN 500 VD-16862-12 26/07/2018 c.ty CPDP Boston Việt Nam Levofloxacin hemihydrate USP36
5 BOSTACET VD-16218-12 14/03/2018 c.ty CPDP Boston Việt Nam Tramadol hydrochloride EP7
6 BOSTACET VD-16218-12 14/03/2018 c.ty CPDP Boston Việt Namc.ty CPDP Boston Việt Nam Tramadol hydrochloride EP7
7 EFFER-BOSTACET VD-18258-13 18/01/2018 c.ty CPDP Boston Việt Nam Tramadol hydrochloride EP7
8 EFFER-BOSTACET VD-18258-13 18/01/2018 c.ty CPDP Boston Việt Nam Tramadol hydrochloride EP7
9 EFFER-PARALMAX CODEIN 10 VD-16219-12 10/08/2018 c.ty CPDP Boston Việt Nam Codeine phosphate hemihydrate EP7
10 BOSTOCODIN VD-14687-11 08/11/2017 c.ty CPDP Boston Việt Nam Codeine camphosulphonate NSX

 

Công văn 14494/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

14494_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!