Công văn 13492/QLD-ĐK Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

903
Công văn 13492/QLD-ĐK
Công văn 13492/QLD-ĐK
5/5 - (5 bình chọn)

Công văn 13492/QLD-ĐK Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 13492/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu
dược chất làm thuốc không phải thực
hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 11004/QLD-ĐK ngày 31/07/2017 và công văn số 11006/QLD-ĐK ngày 31/07/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi cơ sở sản xuất dược chất, thay đổi tiêu chuẩn thành phẩm;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

DANH MỤC

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu
1 CEFJIDIM 1g VD-18943-13 19/06/2018 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm – Thành viên tập Đoàn F.1.T Ceftazidim

pentahydrat

USP38
2 CEFJIDIM 2g VD-18944-13 19/06/2018 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm – Thành viên tập Đoàn F.I.T Ceftazidim

pentahydrat

USP38

Công văn 13492/QLD-ĐK Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

13492_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy xin ghi rõ nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!