Công văn 13441/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa Dược chất Valsartan

1017
Công văn 13906/QLD-ĐK
Công văn 13906/QLD-ĐK
Công văn 13441/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa Dược chất Valsartan
5 (100%) 1 vote

Công văn 13441/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa Dược chất Valsartan

Tiếp theo công văn số 13125/QLD-CL và 13124/QLD-CL.

Công văn số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018 của Cục Quản lý Dược thông báo về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan. Trong đó có kèm theo các danh mục: (1) Danh mục 1 – Danh sách cập nhật các thuốc chứa Valsartan bị thu hồi; (2) Danh mục 2 – Danh sách các thuốc chứa Valsartan chưa có báo cáo về nguồn gốc nguyên liệu bị tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng  trên lãnh thổ Việt Nam và (3) Danh mục 3 – Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu hành, sử dụng trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh. Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, phân phối, sử dụng thuốc biết và thực hiện

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

13441_QLD_CL DM1 DM2 DM3