Công văn 13267/QLD-KD năm 2018 đảm bảo cung ứng dịch truyền

805
Công văn 13267/QLD-KD năm 2018
Công văn 13267/QLD-KD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13267/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng dịch truyền
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

Mùa hè thường là mùa cao điểm và dễ xảy ra dịch bệnh, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, nóng ẩm mưa nhiều, muỗi và véc tơ truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh. Do đó, nhu cầu về sử dụng dịch truyền, nhất là các loại dịch truyền cơ bản thường tăng cao trong mùa hè.

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch truyền cho nhu cầu điều trị của nhân dân, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng, đấu thầu, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn dịch truyền trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) nhằm đảm bảo kịp thời có đủ dịch truyền phục vụ cho người dân trên địa bàn.
  2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng, đấu thầu, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn dịch truyền trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) nhằm đảm bảo kịp thời có đủ dịch truyền phục vụ cho người dân tại cơ sở.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược (theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc điện thoại: 024.38461525) để được giải quyết theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
– Cục Quản lý Khám chữa bệnh (để p/hợp);
– Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
– Các Phó Cục trưởng (để p/hợp chỉ đạo);
– Website của Cục Quản lý Dược (để đăng tải);
– Phòng Quản lý TTQCT (để p/hợp)
– Lưu: VT, KD (N)

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

 

Công văn 13267/QLD-KD năm 2018 về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

13267_QLD-KD_2018_VNRAS

13267_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!