Công văn 1291/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/07/2014

717
Công văn 1291/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT
Công văn 1291/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT
5/5 - (2 bình chọn)

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1291/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm
thuốc được nhập khẩu không phải thực
hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK trước
01/07/2014

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 27/12/2017 của Công ty cổ phần DP Đạt Vi Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục dính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sàn xuất biết và thực hiện

                                                                                                                                                                                                                   TUQ.CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                    Đỗ Minh Hùng

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 1291/QLD-ĐK ngày 19 tháng 1 năm 2018 cùa Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chì cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước
sán xuất
nguyên liệu
1 ZIEGLER VD-19674-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Arginin Hydrochloride USP 32 DEASANG CORPORATION Deasang Building Seoul, South Korea Korea
2 VITAPHOL VD-20529-14 04/03/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
L-Omithine L-aspartate In-house AUSPURE BIOTECHNOLOGY CO., LTD Building 11, No.201 Min Yi Road,
Songjtang district, Shanghai 201612,
China
China
3 CAPELLO VD-11984-10 01/08/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
L-Omithine L-aspartate In-house AUSPURE BIOTECHNOLOGY CO., LTD Building 11, No.201 Min Yi Road,
Songjiang district, Shanghai 201612,
China
China
4 LAMPAR VD-14031-11 01/08/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Mosapride citrate dihydrate In-house CIPLA Mumbai Central, Mumbai 400 008,
India
India
5 SUTRA VD-20528-14 04/03/2019 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Sucralfate USP32 NITIKA CHEMICALS – 85, Pili Nadi, Industrial Area,
Kamptee Road, Nagpur (IndiaI-440026
India
6 GREGORY-2 VD-20523-14 04/03/2019 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Glimepiride USP 32 RINI LIFE SCIENCE PVT. LTD 120, M.T. Cloth Market, Indore-
452002, India.
India
7 GREGORY-4 VD-20524-14 04/03/2019 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Glimepiride USP 32 RINI LIFE SCIENCE PVT. LTD 120, M.T. Cloth Market, Indore-
452002, India.
India
8 CLIPOXID-300 VD-19652-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
L-Calcium Lactate (pentahydrate) BP 2010 ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD Suite 901, Building Wensli, 1378 LU
JIA Bang RD, Shangahi 200011,
P.R.CHINA
China
9 ZABALES VD-20079-13 08/11/2018 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Clopidogrel bisulfate USP 34 PRAVEEN LABORATORIES PVT. LTD Block No .206, Moje – lolwa, Taluka-
Palsana, District-Surat, 394 305 (India)
India
10 PFERTZEL VD-20526-14 04/03/2019 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Clopidogrel bisulfate USP 30 PRAVEEN LABORATORIES PVT. LTD Block No .206, Moje – lolwa, Taluka-
Palsana, District-Surat, 394 305 (India)
India
11 PFERTZEL VD-20526-14 04/03/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Acetylsalicylic Acid/ Aspirin DĐVN IV ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia
Bang Rd, Shangahi20001 LP.R.China
China
12 VASLOR-10 VD-19671-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Atorvastatin Calcium in-house ALCON BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED 112, Marine Chambers 1 l,New Marine
Line Mumbai, Andhra Pradesh, India
India
13 CORNEIL-2,5 VD-20358-13 27/12/2108 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Bisoprolol fumarate BP 2010 Beijing Lianben Pharm-chemicals Tech. Co.,
Ltd
Xinzhuang 406, changxindian Town,
Fengtai District, Beijing. P.R. China
China
14 CORNEIL-5 VD-19653-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Bisoprolol fumarate BP 2010 Beijing Lianben Pharm-chemicals Tech. Co.,
Ltd
Xinzhuang 406, changxindian Town,
Fengtai District, Beijing, P.R. China
China
15 HUNTELAAR VD-19661-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Lacidipine BP 2010 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate,
Blgd. No. 2, Opp. Movie Time Theatre,
Link Road, Malad (West), Mumbai –
400 064. India
India
16 CEFLOXAC VD-19171-13 19/06/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Bufexamac BP 2010 CORDEN PHARMACHEM N.v. Industriepark Roosveld 2 B6, B-3400
LANDEN BELGIUM
Belgium
17 ZOACNEL-10 VD-19675-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Isotretinoin BP 2009 CIDIC CO., LTD 15/F, HODO International Plaza 531
Zhongshan Road, Wuxi,214002, China
China
18 TAZILEX-F VD-20363-13 27/12/2108 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Methimazole In-house NINGBO HAISHU IIOBID IMP & EXP
CO.,LTD
Room 5-26, No. 91, Lane 98, Shunde
Road,Haishu Dist., Ningbo, Zhejiang,
China
China
19 FAWCE VD-21053-14 12/06/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Adefovir dipivoxil In-house HANGZHOU STARSHINE
PHARMACEUTICAL CO., LTD
10/F, Tianyuan Building, No.508
Wensan Road, Hangzhou, China.,
310006
China
20 FAWCE VD-21053-14 12/06/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Lamivudin USP32 NINGBO HAISHU HORBID IMP&EXP
CO.,LTD
Room 5-26, No. 91, Lane 98, Shunde
Road, Haishu Dist., Ningbo, Zhejiang,
China
China
21 NAKAI VD-20076-13 8/11/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Clindamycin Hydrochloride USP32 QUINGDAO KINGWISH INTERNATIONAL
TRADING CO.LTD.
2018 Room, Huanhai mansion, No.2
Donghai Mid Road, Quingdao, China
China
22 RISENATE VD-15280-11 01/08/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Alendronate sodium USP30 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate,
Blgd. No. 2, Opp. Movie Time Theatre,
Link Road, Malad (West), Mumbai –
400 064. India
India
23 RUZITTU VD-19669-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Diacerhein In-house ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia
Bang RD, Shangahi 200011, P.R.China
China
24 YANBIWA VD-20531-14 04/03/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Diacerhein In-house ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia
Bang RD, Shangahi 200011, P.R.China
China
25 SINRIGU VD-20527-14 04/03/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Etodolac USP31 AFINE CHEMICALS LIMITED 6th Floor, Block c, 7lh Building, Xigang
Xinjie, Xihu Industrial Park, No. 206,
Zhenhua Road, Hangzhou 310030,
China
China
26 DAVYCA-F VD-19655-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Pregabalin In-house XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT &
EXPORT CO.. LTD
1402, 14/F, Fund Building, 20 South
Hubin Road. Xiamen, China
China
27 MORITIUS VD-19664-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Pregabalin In-house XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT &
EXPORT CO., LTD
1402, 14/F, Fund Building, 20 South
Hubin Road, Xiamen, China
China
28 SULLIVAN-400 VD-20078-13 8/11/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Amisulpride BP 2013 HWASUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD Rm. 109, Bldg 1. No.245, Jiachuan Rd,
Xuhui District, Shanghai, China.
200237
China
29 GAYAX – 400 VD-19659-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Amisulpride BP 2009 HWASUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD Rm. 109, Bldg 1. No.245, Jiachuan Rd,
Xuhui District, Shanghai, China.
200237
China
30 DIVASER-F VD-20359-13 27.12.2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Betahistine dihydrochloride BP 2012 AMI LIFESCIENCES PVT. LTD 2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi
Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC
Road, Akota, Baroda-390020, Gujarat,
India
India
31 SHAKES VD-19670-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Mirtazapine USP30 HANGZHOU PHARMA & CHEM CO., LTD 1201 Qinglian Bldg., No. 139 Qingchun
Rd„ Hangzhou City, Zhejiang, China
China
32 ZIELINSK VD-21071-14 12/06/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Piracetam BP 2007 HANGZHOU STARSHINE
PHARMACEUTICAL CO., LTD
10/F, Tianyuan Building, No.508   Wensan Road, Hangzhou, China., 310006 China
33 ZIELINSK VD-21071-14 12/06/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phủ
Cinnarizine DĐVN1V AFINE CHEMICALS LTD 6th Floor, Block c, 7th Building Xigang
Xinjie Xihu Industrial Park Sandun
Town. Hangzhou 310030, China
China
34 LAFAXOR VD-21058-14 12/06/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Venlafaxine Hydrochloride BP 2009 AMI LIFESCIENCES PVT. LTD 2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi
Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC
Road, Akota, Baroda-390020, Gujarat,
India
India
35 XONATRIX

FORTE

VD-18842-13 01/04/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Fexofenadine Hydrochloride USP 32 RA CHEM PHARMA LTD #6-3-1239/2, Amar House, 4th Floor,
Raj Bhavan Road, Somajiguda,
Hyderabad – 500 082, India
India
36 GONCAL VD-20946-14 12/06/2019 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Calci gluconolactate (Calcium
lactate gluconate)
In-house AMERICAN INTERNATIONAL
CHEMICAL. INC
135 Newbury St. Framingham, MA
01701, American
American
37 GONCAL VD-20946-14 12/06/2019 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Calcium carbonate EP 6.0 AMERICAN INTERNATIONAL
CHEMICAL. INC
135 Newbury St. Framingham, MA
01701. American
American
38 PAOLUCCI VD-21063-14 12/06/2019 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Deferiprone In-house ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia
Bang Rd, Shangahi20001 l,P.R.China
China
39 PRUZENA VD-19666-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Doxylamine Succinate BP 2010 ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia
Bang Rd, Shangahi20001 l,P.R.China
China
40 PRUZENA VD-19666-13 10/09/2018 Công ty CPDP
Đat Vi Phú
Pyridoxine Hydrochloride DĐVN IV JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL
CO., LTD
Le’anjiang Industrial Zone, Leping,
Jiangxi, 333300, China
China

Công văn 1291/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/07/2014.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY1291_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN TẠI VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!