Công văn 12713/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

1869
Công văn 12713/QLD-ĐK
Công văn 12713/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 12713/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12713/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc dược công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên Cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nưóc sản xuất nguyên liệu
1 Cedetamin VD-17175-12 24/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Betamethasone USP

38/USP

39

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd No. 19, Xinye 9th Street, West Area of Tianịin Economic- Technological Dcvelopment Area, Tianjin, China China
2 Cedetamin VD-17175-12 24/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Betamethasone USP

37/USP

38

Zhejiang Xianju Phannaceưtical Co.. Ltd No. 1, Xianvao Roađ, Xianju, Zhejiang, China China
3 Cedetamin VO-17175-12 24/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Betamethasone EP 6/EP 7/EP 8 Jiangxi Ganliang Pharmaceutical Material Co., Ltd linshankou Industrial Zone, Nangchcng County, Fuzhou City, Jiangxi Provinc, China 344700 China
4 Cedetamin VD-17175-12 24/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Dexchlorpheniramine

maleate

USP38 Mahrshee Laboratories Pvt. Ltd. PlotNo.: 3014-15, GIDC Estate, Phase – III. Panoli-394 116. India India
5 Cedetamin VO-17175-12 24/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Dexchlorpheniramine

maleate

USP 35 Nivedita Chemicals Pvt. Ltd Anek Pravog Pvt. Ltd 57/2, M.Éd.C. IND. Area, Dhatav, Roha, (Dist.Raigad)-402116, Maharashtra, India India

 

Công văn 12713/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

12713_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Xem công văn công bố nguyên liệu hoạt chất làm thuốc khác tại đây

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!