Công văn 12563/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

1034
Công văn 12563/QLD-ĐK
Công văn 12563/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 12563/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12563/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư đề ngày 19/7/2017 của Công ty TNHH Reliv Pharma, văn thư số 206/CV-DPTƯ2 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc dược phép nhập khẩu không yêu câu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 02 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 27/3/2017, Công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Retroz VD-25304-16 05/9/2021 Công ty CPDP Trung ương 2 ltraconazole pellets 22.0% w/w NSX Lee Pharma Limited Site 1: Plot No.V, Phase II, VSEZ, Duvvada, Sabbavaram Mandal, Visakhapatnam District, Andhara Pradesh, India. Site2: Survey No.: 199 PlotNo. 3,D.No. 5-9- 265/2 Rajivgandti Nagar Ind. Extn, Kukatpally, Hyderabad- 500 072 Andhra Pradesh, India India
2 Alovirum VD-26635-17 19/02/2022 Công ty CPDP Trung ưang 2 Acyclovir USP 37 Union Quimico Farmaceutica, S.A. Polig. Ind. Moli de les Planes, C/Font de Bocs, S/N0 08470- Sant Celoni (Barcelona) Spain. Spain

 

Công văn 12563/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

12563_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!