Công văn 12172/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

865
Công văn 12172/QLD-ĐK
Công văn 12172/QLD-ĐK
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 12172/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12172/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đề các cơ sở biết và thực hiện.

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Finasteride VD-24698-16 15/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Finasteride USP 34 Dr. Reddy’s Laboratory Ltd – India PlotNo. 110-111, Sri Venketesvvara Co-operative Indusưial Estate, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak Disừic, Telangana State-502 325 India
2 Bisoprolol 2,5 VD-25595-16 15/11/2021 Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Bisoprolol

fumarat

USP 34 UNICHEM LABORATORIES LTD – INDIA Plot No. 99, M.I.D.C., Dhatav, Roha, Dist. Ralgad -402 116 . India
3 Nebivolol 5 VD-25598-16 15/11/2021 Công ty cô phần dược phẩm 3/2 Nebivolol

hydroclorid

IP 2010 Abhilasha- India PlotNo. 1408, 1409, G1DC., Ankleshvvac- 393002 Gujarat. India
4 Timolol 0,5% VD-26085-17 06/02/2022 Công ty cổ phần dược , phẩm 3/2 Timolol maleat EP. DĐVN IV Teva Phanriaceutical Fine Chemical s.r.l – Italy Via Briantea km 36 n. 83, 23892, Bulciago (LC) Italy

Công văn 12172/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

12172_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!