Công văn 10524/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

1250
Công văn 10524/QLD-MP
Công văn 10524/QLD-MP
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 10524/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10524/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Công ty cổ phần Overseas Fashions (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Petroland, so 12, đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 04/7/2017 tại Công ty cổ phần Overseas Fashions,

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 08 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần Overseas Fashions (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Petroland, số 12, đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:
TT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố Ngày cấp Lý do thu hồi
1 Beauty Nature’s Ingredients Blueberry Hand Wash 17923/16/CBMP -QLD 26/9/2016 Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.
2 Beauty Nature’s Ingredients Argan Oil Hand Wash 17934/16/CBMP -QLD 26/9/2016
3 Beauty Nature’s Ingredients Aloe Vera Cream Bath 17973/16/CBMP

-QLD

26/9/2016
4 Beauty Nature’s Ingredients Peach & Almond Cream Bath 17974/16/CBMP

-QLD

26/9/2016
5 Beauty Floral Collection Magnolia Moisture Rich Bath Cream 18009/16/CBMP

-QLD

26/9/2016
6 Beauty Floral Collection Rose Moisture Rích Bath Essence 18040/16/CBMP -QLD 26/9/2016
7 Beauty Floral Collection Lavender Moisture Rich Bath Cream 18051/16/CBMP

-QLD

26/9/2016
8 Beauty Floral Collection Magnolia 3 in 1 Body, Room & Linen Spray

 

20879/16/CBMP
-QLD

 

02/11/2016

 

Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức và tính năng ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.
  1. Công ty cổ phần Overseas Fashions phải:
  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phâm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
  • Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2017.
  1. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần Overseas Fashions báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.
  2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, ĐỖ VĂN ĐÔNG

Công văn 10524/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]10524_QLD_MP_VNRAS[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!