Công văn 10092/VPCP-V.I tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

1135
Công văn 10092/VPCP-V.I
Công văn 10092/VPCP-V.I
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 10092/VPCP-V.I tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10092/VPCP-V.I
V/v tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: – Bộ Y tế;
– Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương;
– Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại văn bản số 314/BC-VPTT ngày 25 tháng 8 năm 2017 về tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả và vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

– Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

– Bộ Y tế khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg (để b/c);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TKBT, NC, TH;
– Lưu: VT, V.I(3). PT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Công văn 10092/VPCP-V.I tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

10092_VPCP_V_I_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!