Công văn 1113/BYT-TB-CT báo cáo chuyên đề về trang thiết bị y tế nhập khẩu

2507
báo cáo chuyên đề về trang thiết bị y tế
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 1113/BYT-TB-CT báo cáo chuyên đề về trang thiết bị y tế nhập khẩu

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1113/BYT-TB-CT
V/v báo cáo chuyên đề về trang thiết bị y tế nhập khẩu
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị nhập khẩu trang thiết bị y tế

(sau đây gọi tắt là đơn vị)

Trang thiết bị y tế bao gồm cả các sản phẩm bột/dịch lọc thận, chất làm đầy da, dung dịch nhỏ mắt, bảo quản kính khi sử dụng cùng với kính áp tròng…là hàng hóa đặc thù góp phần chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh vì vậy cần được quản lý chặt chẽ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng. Bộ Y tế hoan nghênh các đơn vị đã nghiêm chỉnh thực hiện đúng các quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế, đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế có chất lượng cho các cơ sở khám chữa bệnh và bệnh nhân.

Để góp phần đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế và tăng cường công tác quản lý TTBYT nhập khẩu là các sản phẩm bột/dịch lọc thận, chất làm đầy da, dung dịch nhỏ mắt, bảo quản kính khi sử dụng cùng với kính áp tròng, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo về các sản phẩm trên theo mẫu đính kèm về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế) – 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 17/3/2017. Báo cáo xin gửi về qua đường công văn về địa chỉ nêu trên, file mềm báo cáo (làm trên file excel, font Unicode) xin gửi trước về địa chỉ email: [email protected].

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương báo cáo về Bộ Y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hướng dẫn đề nghị liên hệ với Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế – Bộ Y tế (Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội – Điện thoại: 04.6273.2272) để được xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên (danh sách đính kèm);
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TB-CT.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Nguyễn Minh Tuấn

VĂN BẢN GỐC: 1113_BYT_TB_CT_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 1113_BYT_TB_CT_VNRAS

Báo cáo chuyên đề về trang thiết bị y tế

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!