WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

1638
WHO Guidelines
WHO Guidelines
5/5 - (3 bình chọn)

WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

Tài liệu đính kèm:

[sociallocker id=7424]

WHO_Annex 2_Stability testing of active pharmaceutical ingredients and finished pharmaceutical productss19133en

WHO_Annex 6_Guidance on variations to a prequalifi ed product dossier_TRS943_annex6

WHO_Annex 6_Guidelines on the requalification of prequalifi ed dossiers_TRS957_Annex6_Requalification

WHO_TRS_937_eng_WHO EXPERT COMMITTEE ON SPECIFICATIONS FOR PHARMACEUTICAL PREPARATIONS

WHO_TRS_943_eng_WHO EXPERT COMMITTEE ON SPECIFICATIONS FOR PHARMACEUTICAL PREPARATIONS

WHO_Variation_Guide

[/sociallocker]

WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

Xem thêm tài liệu tại website Cục Quản lý Dược Việt Nam: dav.gov.vn

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!