WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

1275
WHO Guidelines
WHO Guidelines
WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người
5 (100%) 3 votes

WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

Tài liệu đính kèm:

[sociallocker id=7424]

WHO_Annex 2_Stability testing of active pharmaceutical ingredients and finished pharmaceutical productss19133en

WHO_Annex 6_Guidance on variations to a prequalifi ed product dossier_TRS943_annex6

WHO_Annex 6_Guidelines on the requalification of prequalifi ed dossiers_TRS957_Annex6_Requalification

WHO_TRS_937_eng_WHO EXPERT COMMITTEE ON SPECIFICATIONS FOR PHARMACEUTICAL PREPARATIONS

WHO_TRS_943_eng_WHO EXPERT COMMITTEE ON SPECIFICATIONS FOR PHARMACEUTICAL PREPARATIONS

WHO_Variation_Guide

[/sociallocker]

WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

Xem thêm tài liệu tại website Cục Quản lý Dược Việt Nam: dav.gov.vn