Thông báo 798/TB-BYT-BHXHVN Kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh về các giải pháp thực hiện việc tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

8403
Thông báo 798/TB-BYT-BHXHVN
Thông báo 798/TB-BYT-BHXHVN
4/5 - (5 bình chọn)

Thông báo 798/TB-BYT-BHXHVN Kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh về các giải pháp thực hiện việc tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BỘ Y TẾ – BHXH VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 798/TB-BYT-BHXHVN Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh về các giải pháp thực hiện việc tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 16/6/2017, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị liên ngành bàn các giải pháp thực hiện việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), hội nghị do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và Phạm Lê Tuấn; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo và Nguyễn Đình Khuông; lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng thuộc Bộ Y tế: Bảo hiểm y tế, Kế hoạch-Tài chính, Pháp chế, Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý Dược, Quản lý Y dược cổ truyền, Công nghệ thông tin, Khoa học công nghệ và Đào tạo; lãnh đạo các Vụ, Ban thuộc BHXH Việt Nam: Thực hiện chính sách BHYT, Tài chính-Kế toán, Thanh tra – kiểm tra, Dược và Vật tư y tế, Thu, sổ thẻ, Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến. Hội nghị có sự tham gia của các Đại biểu Quốc hội: Ngô Thị Kim Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và Bùi Thị Thu Hằng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.
Hội nghị đã trao đổi, nhận định về những khó khăn, vướng mắc trong tạm ứng kinh phí, thanh toán chi phí KCB BHYT, nguyên nhân và những tác động của tình trạng này đến hoạt động của các cơ sở KCB, quyền lợi người có thẻ BHYT. Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất thực hiện các giải pháp sau:
1. Về tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT:
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tạm ứng kinh phí KCB BHYT đầy đủ và đúng thời gian theo quy định của Luật BHYT, đảm bảo kinh phí để cơ sở KCB thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu KCB và bảo đảm quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT.
2. Về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh:
– Sử dụng ngay quỹ dự phòng BHYT để tạm ứng thanh toán 30% số chi phí vượt quỹ tại tất cả các địa phương, các cơ sở KCB. Trường hợp địa phương, cơ sở KCB có chi phí vượt quỹ quá cao, Bộ Y tế và và BHXH Việt Nam thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, thẩm định chi phí vượt quỹ, xác định nguyên nhân và đánh giá thực trạng sử dụng quỹ KCB BHYT.
– Cơ quan BHXH thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật theo giá quy định tại Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 37/2015/TTLT- BYT-BTC).
– Đối với định mức kinh tế kỹ thuật trong KCB: Định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế là cơ sở để xây dụng giá dịch vụ y tế. Trường hợp có sự khác biệt giữa định mức với thực tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại cơ sở KCB, để đáp ứng với nhu cầu KCB của người có thẻ BHYT, phù hợp với điều kiện thực tế thì thực hiện việc thanh toán như sau: Thanh toán chi phí của các dịch vụ kỹ thuật thực tế đã thực hiện nhưng không cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với định mức quy định (về số lượt khám/bàn khám/ngày, nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ); về giường bệnh nội trú, thanh toán không quá 30% số giường thực kê tăng thêm so với số giường của năm trước được phê duyệt trước khi chưa thực hiện Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC (năm 2015, năm 2016).
Trường hợp chênh lệch quá 30% định mức nêu trên thì giao Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định thực hiện định mức, báo cáo về Bộ Y tế và BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết. Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định tại một số địa phương, đơn vị.
Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất hướng dẫn chi tiết các nội dung này.
3. Về chứng chỉ hành nghề:
– Đối với cơ sở KCB có cán bộ y tế chưa tham gia đủ thời gian đào tạo liên tục, chưa có chứng chỉ, giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo liên tục theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về huớng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế thì tạm thời chưa áp dụng điều kiện này trong việc thanh toán chi phí KCB BHYT; Bộ Y tế sẽ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2013/TT-BYT và quy định lộ trình thực hiện.
– Đối với các bác sĩ chuyên khoa như Tim mạch, Thần kinh, Y học cổ truyền… thì không cần phải có chứng chỉ, giấy chứng nhận khi thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, thủ thuật thuộc chuyên khoa đó. Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể nội dung này.
– Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thiếu nhân lực, chưa đủ cán bộ có chứng chỉ hành nghề, chưa có các chứng chỉ, chứng nhận về thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật thì Giám đốc/Thủ trưởng cơ sở KCB ký xác nhận hoặc phân công, giao nhiệm vụ ký xác nhận việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật đó; Giám đốc/Thủ trưởng cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm về sự phân công, giao nhiệm vụ này. Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất hướng dẫn chi tiết nội dung này.
4. Đối với chi phí ngày giường điều trị nội trú tại phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV), phân hạng của bệnh viện tư nhân:
– Chỉ thanh toán chi phí ngày giường tại PKĐKKV: Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam rà soát, thống nhất tiêu chí đối với các Phòng khám được điều trị nội trú theo hướng chỉ thực hiện đối với các phòng khám đa khoa khu vực thuộc các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các PKĐKKV thuộc các khu vực khác thì chỉ kê giường lưu như đối với trạm y tế xã. Bộ Y tế và BHXH Việt Nam sẽ thống nhất hướng dẫn chi tiết nội dung này.
5. Về công nghệ thông tin trong giám định và thanh toán BHYT:
Đề nghị BHXH Việt Nam rà soát lại, chỉ áp dụng dữ liệu công nghệ thông tin trong công giám định và làm cơ sở thanh toán BHYT khi phần mềm đã hoàn thiện, tránh việc chưa hoàn thiện phần mềm CNTT dẫn đến chênh lệch số tiền giữa kết quả tổng hợp trên hệ thống dữ liệu điện tử và chi phí thực tế, gây khó khăn cho cơ sở khám, chữa bệnh.
6. Về công tác kiểm tra, thanh tra:
– Bộ Y tế và BHXH việt Nam thống nhất việc phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, thanh tra, các đoàn kiểm tra, thanh tra về BHYT của Bộ Y tế phải có thành viên đại diện của BHXH Việt Nam; các đoàn kiểm tra, thanh tra về BHYTcủa BHXH Việt Nam phải có thành viên đại diện của Bộ Y tế;
– Nội dung kiểm tra, thanh tra về BHYT của Bộ Y tế phải toàn diện trên các phương diện về KCB BHYT, sử dụng dịch vụ y tế, tạm ứng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, xác định quỹ và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT tại địa phương, đơn vị.
7. Về đấu thầu thuốc, vật tư y tế:
Thực hiện đấu thầu tập trung theo các văn bản quy định về đấu thầu (Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT,Thông tư số 11/2016/TT-BYT, Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 09/2016/TT-BYT). Mục tiêu phải giảm 30% giá thuốc trong những năm tới.
Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn riêng về đấu thầu, mua sắm vật tư y tế để quản lý chủng loại, giá đấu thầu mua sắm họp lý và hội đồng đấu thầu có sự tham gia của cơ quan BHXH.
8. Về công tác trao đổi thông tin, thống nhất hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam:
– Khi ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT, KCB, thanh toán chi phí phải có sự thống nhất giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam;
– Trường hợp có những những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tế thực hiện khám, chữa bệnh BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT mà cần phải ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết thì Bộ Y tế thống nhất với BHXH Việt Nam ban hành theo thẩm quyền.
– Khi có vấn đề vướng mắc phát sinh, hoặc định kỳ 2 tuần/lần, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế thông báo, cung cấp thông tin cho nhau về kết quả kiểm tra, giải quyết vướng mắc, thanh quyết toán BHYT để phối hợp chỉ đạo kịp thời.
– BHXH Việt Nam cử cán bộ tham gia vào Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh BHYT do Bộ Y tế thành lập (Quyết định số 1790/QĐ-BYT, ngày 08/5/2017) để cũng tham gia giải quyết vướng mắc, đảm bảo hiệu quả, kịp thời.
– Tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đảm bảo các thông tin đầy đủ, chính xác, nhận định phù hợp và tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội.
9. Giao các đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế, BHXH Việt Nam thực hiện một số việc sau đây:
(1) Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất về nội dung văn bản hướng dẫn cụ thể, giải quyết ngay các vấn đề về tạm ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT theo các nội dung ghi tại điểm 1,2,3,4 nêu trên.
(2) Xây dựng, trình ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi ủy ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ sở KCB về nâng cao chất lượng KCB và sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ BHYT.
(3) Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra tại một số địa phương có tình hình bội chi lớn.
(4) Trình Bộ trưởng Quyết định bổ sung thành viên thuộc các đơn vị liên quan của BHXH Việt Nam tham gia Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về KCB BHYT được ban hành tại Quyết định số 1790/QĐ-BYT ngày 08/5/2017.
(5) Chuẩn bị Kế hoạch tổ chức hội nghị liên ngành (Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan) về tình hình KCB, thanh toán chi phí và quản lý , sử dụng Quỹ BHYT; báo cáo Chính phủ, Hội đồng Quản lý Quỹ BHYT.
(6) Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC phù hợp trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp thực tế.
(7) Sửa đổi Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế cho phù hợp với các hình thức đào tạo hiện nay và lộ trình áp dụng phù hợp.
(8) Xây dựng, trình Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tuyến khám, chữa bệnh, tuyên chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trên cơ sở thống nhất các Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 14/2014/TT-BYT, Thông tư số 40/2015/TT-BYT.
(9) Nghiên cứu để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cung ứng dịch vụ y tế như sử dụng thẻ Smart Card, bệnh án điện tử.
Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Bộ Y tế, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM, CHÁNH VĂN PHÒNG, CHU MẠNH SINH

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG.

Thông báo 798/TB-BYT-BHXHVN Kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh về các giải pháp thực hiện việc tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

798_TB_BYT_BHXHVN

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!