Thông báo 1228/TB-BYT hội nghị trực tuyến tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

820
Thông báo 1228/TB-BYT
Thông báo 1228/TB-BYT
5/5 - (1 bình chọn)
B Y T
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1228/TB-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PHẠM LÊ TUẤN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIẢI QUYẾT CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIN HỌC HÓA KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2017
Ngày 02/11/2017 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế: Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y dược cổ truyền; các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam: Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Ban Thực hiện chính sách BHYT; đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ/ngành khu vực Hà Nội, đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và Lãnh đạo các cơ sở khám tuyến tỉnh, tuyến huyện thuộc Sở Y tế Hà Nội, đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin (VNPT, Viettel, Đơn vị tư vấn về CNTT của Bộ Y tế). Tại điểm cầu các tỉnh/thành phố có đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh/thành phố và các Phòng, ban liên quan, Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện.
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế báo cáo kết quả triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh (KCB) và thanh toán BHYT trong 10 tháng đầu năm 2017; nội dung dự thảo Thông tư quy định việc trích chuyển dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT; nội dung chia sẻ của Trung tâm Công nghệ thông tin – BHXH về một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện trích, chuyển dữ liệu điện tử; ý kiến phát biểu của Sở Y tế các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị liên quan từ Trung ương tới địa phương đã cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để có được kết quả như ngày hôm nay.

Nhiệm vụ tin học hóa trong quản lý KCB và thanh toán BHYT là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội, yêu cầu đến trước năm 2018 hoàn thành việc liên thông hệ thống phần mềm Công nghệ thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB nhằm cải tiến thủ tục hành chính trong KCB, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT.
Các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam đã tích cực, nỗ lực phối hợp với Vụ/Cục của Bộ Y tế trong việc xây dựng và ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT làm cơ sở để các bên liên quan cùng thống nhất thực hiện.

2. Một số tồn tại, vướng mắc chủ yếu:

– Một số địa phương, Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm thích đáng, không tập trung vào việc chuẩn hóa danh mục dùng chung dẫn tới chất lượng dữ liệu liên thông kém, không đẩy dữ liệu lên Cổng giám định BHYT theo đúng quy định.
– Thông tư quy định việc trích, chuyển dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH ban hành chậm gây khó khăn cho các cơ sở KCB trong việc triển khai tổ chức thực hiện.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong 02 tháng cuối năm 2017

– Công tác chỉ đạo, điều hành: Các Vụ/Cục chức năng thuộc Bộ Y tế cần khẩn trương tham mưu, xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành các văn bản, như: Bộ mã danh mục dùng chung (DMDC) phiên bản số 5; Thông tư quy định về chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ sở KCB (cần có quy định về ký số để xác thực tính pháp lý của dữ liệu chuyến đi); Văn bản hướng dẫn, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 4210/QĐ-BYT để thống nhất tổ chức thực hiện trong toàn quốc.
– Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo định kỳ hoặc đột xuất.

4. Đối với lộ trình thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở KCB trên toàn quốc triển khai thực hiện lộ trình liên thông dữ liệu, cụ thể như sau:
– Hoàn thành việc chuyển dữ liệu XML lên các Cổng tiếp nhận theo đúng yêu cầu quy định tại các Bảng 1, 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT trước ngày 31/12/2017, đảm bảo thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử thường xuyên, liên tục.
– Hoàn thành việc chuyển dữ liệu XML theo đúng yêu cầu quy định tại Bảng 4, 5 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT trước ngày 01/4/2018.

5. Để việc triển khai tổ chức thực hiện thuận lợi, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Bộ Y tế đề nghị:

a) Đối với Sở Y tế

– Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện lộ trình liên thông dữ liệu theo đúng mốc thời gian yêu cầu của Bộ Y tế.
– Nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với nội dung Dự thảo Thông tư quy định việc trích chuyển dữ liệu, gửi Bộ Y tế tổng hợp, hoàn thiện ký ban hành làm cơ sở pháp lý trong triển khai tổ chức thực hiện.

b) Đối với các cơ sở Khám chữa bệnh

– Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, tập huấn về Công nghệ thông tin do Bộ Y tế, Sở Y tế tổ chức. Các đơn vị chủ động tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ, nhân viên, của đơn vị để nâng cao năng lực tham gia vào quá trình thực hiện tin học hóa;
– Nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Thông tư quy định việc trích chuyển dữ liệu đã gửi đến các đơn vị.
– Khẩn trương nâng cấp phần mềm quản lý KCB (phần mềm HIS), đảm bảo trích xuất dữ liệu đầu ra theo đúng quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT và chuyển lên các cổng tiếp nhận dữ liệu thường xuyên, liên tục; Các cơ sở KCB tổ chức thực hiện việc gửi dữ liệu lên các cổng tiếp nhận ngay khi người bệnh ra viện.
– Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu đầy đủ các văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ quan BHXH để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội hàm văn bản và quy định của pháp luật. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập, không đúng quy định cần được báo cáo kịp thời, bằng văn bản về Sở Y tế, Bộ Y tế và thông qua các diễn đàn trao đổi Skype.

c) Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội

– Đề nghị BHXH Việt Nam sớm nâng cấp, hoàn thiện Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT để đáp ứng việc kết nối liên thông dữ liệu theo chuẩn mới quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT; đồng thời phối hợp với Bộ Y tế trong việc triển khai, hướng dẫn, tiếp nhận dữ liệu điện tử của các cơ sở KCB sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính pháp lý của dữ liệu liên thông.
– Chia sẻ kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin với Bộ Y tế, Sở Y tế để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
– Phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những lỗi trong hồ sơ XML mà cơ sở KCB đã gửi đến Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH để cơ sở KCB biết và điều chỉnh kịp thời.
– Khẩn trương cập nhật thông tin đầy đủ, tin cậy về cơ sở dữ liệu thẻ BHYT để cơ sở KCB tra cứu chính xác phục vụ người bệnh BHYT kịp thời, tránh gây bức xúc giữa người bệnh và cơ sở KCB.
– Phối hợp với Bộ Y tế để ban hành văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu dữ liệu trong Quyết định số 4210/QĐ-BYT thống nhất thực hiện trên toàn quốc.
Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/c);
– BHXH Việt Nam (để phối hợp);
– Các Vụ/Cục: BHYT, KHTC, TBCT, KCB, CNTT, QLD, YDCT;
– Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW;
– Các BV trực thuộc Bộ Y tế, y tế Bộ, ngành;
– VNPT, Viettel, Đơn vị tư vấn;
– Lưu: VT, VPB1.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘNguyễn Xuân Trường

Thông báo 1228/TB-BYT hội nghị trực tuyến tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424][/1228_TB_BYT_2017_VNRASsociallocker]

Copy vui lòng ghi rõ nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!