Công văn 21590/QLD-KD tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol

1595
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 21590/QLD-KD tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21590/QLD-KD
V/v: tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

 Hiện nay, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, các nguyên liệu sản xuất Salbutamol và Clenbuterol đang có khả năng bị sử dụng sai mục đích trong chăn nuôi. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty:

– Tạm dừng nhập khẩu các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol theo các đơn hàng đã được Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu cho đến khi có thông báo mới.

– Chỉ được dùng các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol đã nhập khẩu để sản xuất thuốc tại công ty hoặc bán cho các công ty khác có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phạm vi sản xuất thuốc hoặc phạm vi bán buôn nguyên liệu làm thuốc còn hiệu lực theo quy định tại các Văn bản quy phạm pháp luật về Dược.

– Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin liên quan đến 02 nguyên liệu trên khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c)
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c)

– Tổng Cục Hải Quan;

– Các Sở Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
– Lưu: VT, KD(N)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Tất Đạt

VĂN BẢN GỐC: 21590_QLD_KD_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 21590_QLD_KD_VNRAS

Nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!