Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trang thiết bị y tế

1128
Tài liệu sử dụng phầm mềm ttbyt
Tài liệu sử dụng phầm mềm ttbyt
5/5 - (3 bình chọn)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trang thiết bị y tế

Nội dung tài liệu:

1. Giới thiệu tổng quan hệ thống ……………………………………………………. 4
2. Doanh nghiệp…………………………………………………………………………….. 5
2.1. Quy trình nghiệp vụ ………………………………………………………………. 5
2.2. Các chức năng của doanh nghiệp trên hệ thống ………………………. 6
2.2.1. Đăng ký tài khoản ……………………………………………………………. 6
2.2.2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dịch vụ trực tuyến …………………………. 9
2.2.3. Nộp phí dịch vụ công và gửi hồ sơ …………………………………… 21
2.2.4. Theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ ………………………………………… 29
2.2.5. Nhận kết quả …………………………………………………………………. 30
2.2.6. Doanh nghiệp quản lý, xem thông tin doanh nghiệp, danh sách nhân sự, danh sách trang thiết bị y tế. ……………………………………….. 33

Căn cứ xây dựng: nghị định 36 về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản liên quan.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trang thiết bị y tế

DOWNLOAD TÀI LIÊU DƯỚI ĐÂY:

[sociallocker id=7424]

Tai lieu sd phan mem dich vu cong ttbyt

[/sociallocker]

Tài liệu sử dụng phầm mềm ttbyt

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!