Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trang thiết bị y tế

955
Tài liệu sử dụng phầm mềm ttbyt
Tài liệu sử dụng phầm mềm ttbyt
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trang thiết bị y tế
5 (100%) 3 votes

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trang thiết bị y tế

Nội dung tài liệu:

1. Giới thiệu tổng quan hệ thống ……………………………………………………. 4
2. Doanh nghiệp…………………………………………………………………………….. 5
2.1. Quy trình nghiệp vụ ………………………………………………………………. 5
2.2. Các chức năng của doanh nghiệp trên hệ thống ………………………. 6
2.2.1. Đăng ký tài khoản ……………………………………………………………. 6
2.2.2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dịch vụ trực tuyến …………………………. 9
2.2.3. Nộp phí dịch vụ công và gửi hồ sơ …………………………………… 21
2.2.4. Theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ ………………………………………… 29
2.2.5. Nhận kết quả …………………………………………………………………. 30
2.2.6. Doanh nghiệp quản lý, xem thông tin doanh nghiệp, danh sách nhân sự, danh sách trang thiết bị y tế. ……………………………………….. 33

Căn cứ xây dựng: nghị định 36 về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản liên quan.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trang thiết bị y tế

DOWNLOAD TÀI LIÊU DƯỚI ĐÂY:

[sociallocker id=7424]

Tai lieu sd phan mem dich vu cong ttbyt

[/sociallocker]

Tài liệu sử dụng phầm mềm ttbyt