xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Tag: xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về ATTP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...