Home Tags Xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị HIV qua BHYT

Tag: xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị HIV qua BHYT

Công văn 21/AIDS-ĐT cung cấp xét nghiệm trong chẩn đoán và...

0
BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Số: 21/AIDS-ĐT V/v cung cấp xét...
0868.552.633