Công văn 21/AIDS-ĐT cung cấp xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị HIV qua BHYT

827
Công văn 21/AIDS-ĐT
Công văn 21/AIDS-ĐT
5/5 - (6 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 21/AIDS-ĐT

V/v cung cấp xét nghiệm trong
chẩn đoán và theo dõi điều trị
HIV qua BHYT

Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2018

Kính gửi:…………………………………………………………………………………..

Trong thời gian qua xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV trẻ em, xét nghiệm tải lượng HIV, xét nghiệm CD4, một số xét nghiệm khác trong theo dõi điều trị HIV/AIDS cùng thuốc điều trị và điều trị dự phòng bệnh nhiễm trùng cơ hội được cung cấp miễn phí cho người nhiễm HIV với sự hỗ trợ của PEPFAR và Dự án Quỹ Toàn cầu. Tuy nhiên các nguồn hỗ trợ này dừng từ tháng 1/2018. Nguồn tài chính cho dịch vụ điều trị HIV/AIDS chủ yếu từ Quỹ Bảo hiểm y tế.

Căn cứ theo các nội dung quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015 về hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người nhiễm HIV và sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS (Thông tư 15/2015/TT-BYT);

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 về Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT/B YT-BTC);

Căn cứ theo công văn số 510/BHXH-CSYT ngày 22/02/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán BHYT cho một số dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở khám chữa bệnh khác để thực hiện (công văn số 510/BHXH-CS YT).

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung sau:

  1. Thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh nhiễm HIV theo phạm vi, mức hưởng được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BYT và theo các thủ tục quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch so 14/2014/TTLT/BYT-BTC.
  2. Tiếp tục chỉ định xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV trẻ em, tải lượng HIV, CD4 và các xét nghiệm khác cho người bệnh điều trị HIV/AIDS theo quy định tại Quyết định số 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS;
  3. Thanh toán các xét nghiệm tải lượng HIV, xét nghiệm CD4, xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV trẻ em từ ngụồn quỹ BHYT cho người bệnh tham gia BHYT. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh HIV/AIDS không thực hiện được xét nghiệm này mà phải chuyển đến cơ sở khác để thực hiện, đề nghị thực hiện thanh toán theo hướng dẫn quy định tại công văn số 510/ BHXH-CSYT (gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị thông báo cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS để thảo luận và giải quyết.

Cán bộ liên hệ: CN. Tống Thị Linh An, phòng Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, điện thoại: 024.3736.7144, email: [email protected].

Trân trọng cám ơn.

Công văn 21/AIDS-ĐT cung cấp xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị HIV qua BHYT

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

21_AIDS_DT_2018_VNRAS 21_AIDS_ĐT_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!