virus thủy đậu sống Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Virus thủy đậu sống

Tag: virus thủy đậu sống

VARIVAX vaccin virus thủy đậu sống

VARIVAX vaccin virus thủy đậu sống VARIVAX® (Refrigerated) là vaccin virus sống, giảm độc lực (chế phẩm đông khô của chủng Oka/Merck của virus thủy...