Home Tags Vi phạm hồ sơ đăng ký

Tag: vi phạm hồ sơ đăng ký

Quyết định 439/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ...

0
Quyết định 439/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký...

Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

0
Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.   BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 4407/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

0
Công văn 4407/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...
0868.552.633