Home Tags Vật tư y tế

Tag: vật tư y tế

Công văn 4423/BHXH-DVT tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại...

0
Công văn 4423/BHXH-DVT tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 2192/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 04/2017/TT-BYT...

0
Quyết định 2192/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 ban hành danh mục và tỷ lệ,...

Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều...

0
Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được...
0868.552.633