Home Tags Vắc xin uốn ván bạch hầu (Td)

Tag: vắc xin uốn ván bạch hầu (Td)

VẮC XIN UỐN VÁN BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td)

VẮC XIN UỐN VÁN BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td) Vắc xin uốn ván bạch hầu (Td) là vắc xin phối hợp từ giải độc tố...