Home Tags Vắc xin Quinvaxem

Tag: vắc xin Quinvaxem

Công văn 8060/QLD-CL xử lý vắc xin Quinvaxem, SĐK: QLVX-0604-12

0
Công văn 8060/QLD-CL xử lý vắc xin Quinvaxem, SĐK: QLVX-0604-12 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

The official letter 16123/QLD-CL Continue using Quinvaxem in EPI

0
The official letter 16123/QLD-CL Continue using Quinvaxem in EPI MINISTRY OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ————— No. 16123/QLD-CL Continue using Quinvaxem in...

The official letter 6749/QLD-CL about Suspend the use of Quinvaxem in...

0
The official letter 6749/QLD-CL about Suspend the use of Quinvaxem in EPI EMERGENCY To: Provincial Health departments; Provincial Preventive medical centers; Expanded Program of Immunization (EPI)...
0868.552.633