Home Tags Vắc xin bại liệt

Tag: vắc xin bại liệt

Thông tư 38/2017/TT-BYT ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 38/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm...

Công văn 7264/QLD-CL ngừng sử dụng, thu hồi và tiêu hủy...

0
Công văn 7264/QLD-CL ngừng sử dụng, thu hồi và tiêu hủy vắc xin tOPV BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633