Home Tags Triển khai công tác y tế

Tag: triển khai công tác y tế

Công điện 614/CĐ-BYT triển khai công tác y tế ứng phó...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 614/CĐ-BYT Hà Nội, 14h00 ngày 25 tháng 6...
0868.552.633