Home Tags Trang thiết bị y tế

Tag: trang thiết bị y tế

Công văn 5464/BYT-TB-CT về quản lý trang thiết bị y tế

0
Công văn 5464/BYT-TB-CT về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản...

Công văn 1275/BYT-TB-CT đề nghị thực hiện đúng các quy định...

0
Công văn 1275/BYT-TB-CT đề nghị thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Thông tư số 30/2015/TT-BYT...
0868.552.633