Home Tags Tin học hóa khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tag: tin học hóa khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông báo 1228/TB-BYT hội nghị trực tuyến tin học hóa khám...

0
BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1228/TB-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA...
0868.552.633