thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel

Tag: thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel

Công văn 18584/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý Levonorgestrel

Công văn 18584/QLD-ĐK BỘ Y TẾ        CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Công văn 4040/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

Công văn 4040/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel, thuốc kháng vi...