thuốc Misoprostol Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc Misoprostol

Tag: thuốc Misoprostol

Công văn 5674/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5674/QLD-CL V/v đình chỉ...