Home Tags Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Tag: thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 14629/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt...

0
Công văn số 14629/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------------- Số: 14629/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...
0868.552.633