thuốc giả voltaren Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc giả voltaren

Tag: thuốc giả voltaren

Công văn 20510/QLD-CL thuốc giả Voltaren

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20510/QLD-CL V/v thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô...