Công văn 20510/QLD-CL thuốc giả Voltaren

1105
Công văn 20510/QLD-CL
Công văn 20510/QLD-CL
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20510/QLD-CL

V/v thuốc giả Voltaren 75mg/3ml
lô 711009, HD: 09.2019

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:        Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng

Cục Quản lý Duợc nhận được Văn thư số 051 -10-24/17 đề ngày 24/10/2017 của Văn phòng đại diện Công ty Novartis Pharma Services AG tại Tp. HCM kèm theo kết quả điều tra phân tích hóa học, đặc điểm nhận biết về thuốc giả mang tên Voltaren 75mg/3ml, SĐK: VN-20041-16, số lô 711009, HD: 09.2019. Mẫu thuốc do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, chức vụ (PC 46) Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và yêu cầu xác minh.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

1.Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc Voltaren 75mg/3ml, SĐK: VN-20041-16, số lô 711009, HD: 09.2019, trên nhãn ghi mạo danh nhà sản xuất Novartis Farmacécutica S.A (Tây Ban Nha) có một số đặc điểm khác với mẫu thuốc Voltaren 75mg/3ml thật do Công ty Novartis Pharma Services AG đăng ký (chủ sở hữu sản phẩm), Công ty Lek Pharmaceuticals d.d Slovenia sản xuất như sau:

 

2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc Voltaren 75mg/3ml giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên;
3. Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; phối họp với các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả nêu trên; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược và cơ quan liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG NGUYỄN TẤT ĐẠT

Công văn 20510/QLD-CL thuốc giả Voltaren

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

20510_QLD_CL_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!