Home Tags Thuốc điều trị ĐTĐ tuýp 2 chứa metformin

Tag: Thuốc điều trị ĐTĐ tuýp 2 chứa metformin

Công văn 18366/QLD-ĐK Cập nhật hướng dẫn sử dụng Metformin

0
Công văn 18366/QLD-ĐK BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18366/QLD-ĐKV/v cập...

Công văn 24812/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

0
Công văn 24812/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc giảm đau nhóm opioid; thuốc điều trị ĐTĐ tuýp...
0868.552.633