thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống

Tag: thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống

Công văn 456/QLD-ĐK Thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin, Ephedrin, Nitroglycerin

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 456/ QLD-ĐK V/v đăng...