Home Tags Thuốc chứa hoạt chất cefetamet

Tag: thuốc chứa hoạt chất cefetamet

Công văn 4810/QLD-ĐK đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất...

0
Công văn 4810/QLD-ĐK đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất cefetamet BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Công văn 21970/QLD-ĐK Đính chính quyết định rút SĐK

0
Công văn 21970/QLD-ĐK Đính chính quyết định rút SĐK BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Quyết định 442/QĐ-QLD rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành...

0
Quyết định 442/QĐ-QLD rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt...

Quyết định 423/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa...

0
Quyết định 423/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt chất Cefetamet BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...
0868.552.633