Công văn 21970/QLD-ĐK Đính chính quyết định rút SĐK

984
Công văn 21970/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 21970/QLD-ĐK Đính chính quyết định rút SĐK

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21970/QLD-ĐK
V/v Đính chính quyết định rút SĐK
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Công ty CP Dược Trung ương 3
(Đ/c: 115, Ngô Gia Tự, Đà Nng).

 

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế thông báo điều chỉnh nội dung trong Quyết định số 442/QĐ-QLD ngày 10/8/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat và thuốc chứa hoạt chất Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam như sau:

Ceteco Foratec, số đăng ký VD-11294-10 của Công ty Dược Trung ương 3, trong quyết định (trang 16/19) ghi hoạt chất là “biphenyl dimethyl dicarboxylat 7,5mg”; nay đính chính hoạt chất là “biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg”.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Thứ trưởng Lê Quang Cường (để b/c);
– Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế giao thông vận tải – Bộ GTVT;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Vụ Pháp chế; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Y tế;
– Viện KN thuốc TW, VKN thuốc TP.HCM;
– Tổng Công ty Dược VN;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
– Website của Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm; P. QLKDD;
– Lưu: VP, ĐKT (10b).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Công văn 21970/QLD-ĐK Đính chính quyết định rút SĐK

VĂN BẢN GỐC: 21970_QLD_ĐK_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 21970_QLD_ĐK_VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!