thuốc chứa hoạt chất biphenyl dimethyl dicarboxylat Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc chứa hoạt chất biphenyl dimethyl dicarboxylat

Tag: thuốc chứa hoạt chất biphenyl dimethyl dicarboxylat

Công văn 21970/QLD-ĐK Đính chính quyết định rút SĐK

Công văn 21970/QLD-ĐK Đính chính quyết định rút SĐK BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Quyết định 442/QĐ-QLD rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành...

Quyết định 442/QĐ-QLD rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt...

Quyết định 423/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa...

Quyết định 423/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt chất Cefetamet BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Công văn 4822/QLD-ĐK đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất...

Công văn 4822/QLD-ĐK đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất bifendat và thuốc chứa hoạt chất biphenyl dimethyl dicarboxylat BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...