thuốc biệt dược gốc ở tuyến huyện Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc biệt dược gốc ở tuyến huyện

Tag: thuốc biệt dược gốc ở tuyến huyện

Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược...

Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tại các tuyến điều trị theo chỉ đạo của Chính phủ BỘ Y...