Home Tags Thuốc biệt dược gốc cho bệnh viện hạng 1

Tag: thuốc biệt dược gốc cho bệnh viện hạng 1

Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại...

0
Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phủ BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...
0868.552.633