Thuế giá trị gia tăng trang thiết bị y tế Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuế giá trị gia tăng trang thiết bị y tế

Tag: Thuế giá trị gia tăng trang thiết bị y tế

Công văn 254/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng trang thiết...

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 254/TCHQ-TXNK V/v thuế GTGT thiết...