Công văn 254/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng trang thiết bị y tế

840
Công văn 254/TCHQ-TXNK
Công văn 254/TCHQ-TXNK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 254/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thiết bị  y tế
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3470/HQHCM-TXNK ngày 10/11/2017, số 3728/HQHCM-TXNK ngày 6/12/2017 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT thiết bị y tế do Công ty TNHH thương mại sản xuất Thiên Ấn nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng thuế GTGT 5% đối với: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế”.

Công văn số 328/BYT-TB-CT ngày 15/1/2015 của Bộ Y tế xác nhận trang thiết bị y tế nhập khẩu (vật tư, phụ kiện đi kèm phục vụ cho máy lọc thận nhân tạo) của Công ty TNHH thương mại sản xuất Thiên Ấn có năm sản xuất 2014, 2015, 2016.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH thương mại sản xuất Thiên Ấn nhập khẩu bộ dây máu dùng cho lọc thận, kim dùng cho lọc thận, quả lọc thận nếu được xác định có năm sản xuất là năm 2017 thì không phù hợp với xác nhận của Bộ Y tế tại công văn số 328/BYT-TB-CT nêu trên nên không đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC để được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Lưu: vụ, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Công văn 254/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng trang thiết bị y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

254_TCHQ_TXNK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!