Home Tags Thuế giá trị gia tăng cho thiết bị dụng cụ y tế

Tag: thuế giá trị gia tăng cho thiết bị dụng cụ y tế

Công văn 83/TCHQ-TXNK thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế

0
Công văn 83/TCHQ-TXNK thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...
0868.552.633